Best Friends Zine

Best Friends is a collection of illustrations based on antique pictures of children with animals.
Best Friends és una col·lecció d’il·lustracions basades en fotografies antigues de nens i animals.
Best Friends es una colección de ilustraciones basadas en fotografías antiguas de niñxs y animales.
Here are the original drawings and the pictures that inspired them. I collected all these drawings plus a few new ones in a risoprinted zine called Best Friends.
Aquí pots veure els dibuixos originals i les fotografies en les quals es van basar. Tots aquests dibuixos més uns quants de nous estan recopilats en un zine imprès en risografia anomenat Best Friends.
Aquí puedes ver las ilustraciones originales y las fotografías en las cuales se basaron. Todos estos dibujos más unos de nuevos están recopilados en un zine impreso en risografía llamado Best Friends.
The original pictures of the rest of the illustrations on the zine:
Les fotografies originals de la resta d’il·lustracions que hi ha al fanzine:
Las fotografías del resto de ilustraciones que se pueden encontrar en el fanzine:
And some pictures of the risograph zine:
I algunes imatges del fanzine imprès en risografia:
Y algunas imágenes del fanzine impreso en risografía:

Viu

I'm a children's illustrator and graphic designer from Barcelona. I like music and hiking.

2 Comments

Leave a Reply