I saw a dog

I saw a dog. A cute, adorable dog. The fluffiest most beautiful dog!

He vist un gos. Un gos bufó i adorable. El gos més bonic i suau del món!

He visto un perro. Un perro adorable y monísimo. ¡El perro más bonito y suavecito del mundo!