Shop
policies

CAT | ES

SHIPPING TIMES AND COSTS

I ship via Correos Ordinary Mail and Correos Certified Mail. The default setting for shipping is Correos Ordinary Mail because it’s the cheapest option, but it doesn’t include any tracking. 

Tarot Decks are shipped via Correos Certified Mail only:

☞ Spain: 5,65€

☞ Elsewhere: 6,50€

Zines are shipped via Correos Ordinary Mail by default and don’t come with tracking.

☞ Spain: 2,50€

☞ Elsewhere: 4,50€

I’m not responsible for any losses occurred to parcels shipped without a tracking number. If you’d like to upgrade to Correos Certified Mail (but please, factor in an increase in costs).

Do keep in mind that once I’ve shipped the order, I have no longer any control over it. 

After shipment, orders may take up to:

☞ Spain: 3-5 business days.

☞ Europe: 1-2 weeks.

☞ United States: 2-5 weeks.

☞ Everywhere else: 2-7 weeks.

PROCESSING TIME

The time I need to prepare an order for shipping is 5-10 days.

CUSTOM AND IMPORT TAXES

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I’m not responsible for delays due to customs.

 

RETURNS & REFUNDS 

Unfortunately returns and refunds aren’t really an option with the products I’m selling. If there’s an error and it was my mistake, I will 100% do my best to try to resolve the issue. It’s just me doing this and I’m only human.

* * * * * * * * * * * * * * *

ENVIAMENT

Envio les comandes per Carta Ordinaria o Carta Certificada de Correus. L’opció d’enviament predeterminada és la Carta Ordinaria perquè és l’opció més econòmica, però no inclou número de seguiment.

Les baralles de Tarot s’envien només per Carta Certificada.

☞ Nacional: 5,65€

☞ Internacional: 6,50€

Els fanzines s’envien per Carta Ordinaria per defecte, pero no inclouen seguiment.

☞ Nacional: 2,50€


☞ Internacional: 4,50€

La botiga no es fa responsable de qualsevol pèrdua en comandes sense número de seguiment. Si vols cambiar a Carta Certificada amb seguiment (tingues en compte que hi haurà un increment en les despeses d’enviament).

Si us plau, tingues en ment que en quant he enviat la comanda, deixo de tenir cap control sobre ella.

Els paquets poden trigar entre:

☞ Nacional: 3-5 dies laborables.


☞ Europa: 1-2 setmanes.

☞ Estats Units: 2-5 setmanes.


☞ Resta de països: 2-7 setmanes.

TEMPS DE PREPARACIÓ

El temps necessari per a preparar una comanda és d’entre 5-10 dies.

Bigcartel no ofereix la possibilitat de notificar quan el producte és enviat, però tingues per segur que al voltant d’una setmana s’haurà enviat.

ADUANES

El comprador és responsable de qualsevol taxa d’importació que se li apliqui al paquet a aduanes. No sóc responsable dels possibles retrassos generats per aduanes.

CANVIS I DEVOLUCIONS

Desafortunadament els canvis i devolucions no són una opció en els productes que venc. Si hi ha cap error i és per la meva part, faré el necessari per a resoldre’l.

* * * * * * * * * * * * * * *

ENVÍO

Envío los pedidos por Carta Ordinaria o Carta Certificada de Correos. La opción de envío predeterminada es la Carta Ordinaria porque es la opción más económica, pero no incluye número de seguimiento. 

Las barajas de Tarot se envían sólo por Carta Certificada.

☞ Nacional: 5,65€

☞ Internacional: 6,50€

Los fanzines se envían por Carta Ordinaria por defecto, pero no incluyen seguimiento.

☞ Nacional: 2,50€


☞ Internacional: 4,50€

La tienda no se responsabiliza de cualquier pérdida ocurrida a los pedidos sin número de seguimiento. Puedes cambiar a Carta Certificada con seguimiento (por favor, ten en mente que habrá un incremento en el coste de envío).

Por favor, ten en cuenta que en cuanto he enviado el pedido dejo de tener ningún control sobre él.

Los paquetes pueden tardar entre:

☞ Nacional: 3-5 días laborables.


☞ Europa: 1-2 semanas.

☞ Estados Unidos: 2-5 semanas.


☞ Resto del mundo: 2-7 semanas.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

El tiempo necesario para preparar un pedido es de 5-10 días.

ADUANAS

El comprador es responsable de cualquier taza de importación que se le aplique al paquete en aduanas. No soy responsable de los posibles retrasos generados por aduanas.

CAMBIOS & DEVOLUCIONES

Desafortunadamente los cambios y devoluciones no son una opción en los productos que vendo. Si hay cualquier error y fue mi culpa, haré lo necesario para resolverlo.